NadpřirozenoExistuje toho víc, než si jenom myslíš...

Andělé

Archanděl Michael

Publikováno 13.08.2016 v 07:19 v kategorii Andělé, přečteno: 115x

Archanděl Michaelžidokřesťanský, islámskýZnámý rovněž jako Bešter, Mikail, Sabbathiel, sv. Michal.Jméno Michael znamená „ten, kdo je jako Bůh" nebo „ten, kdo vypadá jako Bůh." Archanděl Michael je vůdcem archandělů. Vede řád andělů, který je znám jako „Ctnostní", a dohlíží na ži­vot nositelů světla. Jeho hlavním úkolem je zbavovat zemi a její obyvatele toxinů spojených se strachem. Lidé, kteří si zajistí jeho spolupráci, se nazývají… Celý článek ›


Archanděl Azrael

Publikováno 13.08.2016 v 00:00 v kategorii Andělé, přečteno: 114x

Azrael, z arabského Azra'il (عزرائي) nebo Azra'eil (عزرایل), je islámský anděl smrti. Bývá též nazýván Azrail, Ashriel, Azaril, Azriel, Izrail, Izrael a Ozryel nebo persky Mordad (مورداد). Izrail znamená "ten, komu bůh pomáhá". V Koránu se jméno Azra'il neobjevuje, místo něho se objevuje buď jméno Abou-Jaria (أبو جارية), nebo Malaikat Al-Maut (مليكة الموت) (doslovný překlad andělé smrti, nikoli jen jediný anděl). Jeho úkolem je sběr… Celý článek ›


Archanděl Chamuel

Publikováno 12.08.2016 v 23:40 v kategorii Andělé, přečteno: 81x

Archanděl Chamuel/židokřesťanský/Známý rovněž jako Camael, Camiel, Camiul, Camniel, Cancel, Jahoel, Kemuel, Khamael, Serafiel, ŠemuelJméno Chamuel znamená „ten, který vidí Boha" nebo „ten, který hledá Boha." Chamuel je obvykle na seznamu sedmi hlavních archandělů a je pokládán za mocného vůdce v hierarchii andělů, známých jako „mocnosti." Mocnosti jsou andělé, kteří dohlížejí na ochranu světa před hrůzu vzbuzujícími nízkými energiemi. Odrážejí… Celý článek ›


Archanděl Uriel

Publikováno 12.08.2016 v 21:47 v kategorii Andělé, přečteno: 92x

Archanděl UrielžidokřesťanskýJméno Uriel znamená „Bůh je světlo", „Boží světlo" nebo „Boží oheň", protože tento archanděl osvětluje situace a poskytuje prorocké informace a varování. Uriel například varoval Noa před nadcházející potopou, pomohl proroku Ezrovi interpretovat mystické předpovědi o příchodu Mesiáše a přinesl lidstvu kaba­lu. Urielovi je rovněž připisováno, že věnoval lidstvu znalosti alchymie - schopnost proměňovat základní kovy ve… Celý článek ›


Archanděl Raguel

Publikováno 12.08.2016 v 14:37 v kategorii Andělé, přečteno: 84x

Archanděl Raguel Známý rovněž jako Akrasiel, Raguil, Rasuil, Rufael, Suri/an.Jméno Raguel znamená „Boží přítel." Jeho hlavní úlohou v ne­bi je dohlížet na všechny ostatní archanděly a anděly. Stará se, aby dobře, harmonicky a řádně spolupracovali podle božského řádu a vůle. V důsledku toho se o něm často hovoří jako o „arch­andělovi spravedlnosti a poctivosti." Raguel se rád zastává smo­lařů a pomáhá těm, s nimiž se špatně zachází nebo… Celý článek ›


Archanděl Rafael

Publikováno 12.08.2016 v 14:35 v kategorii Andělé, přečteno: 91x

Archanděl RafaelZnámý rovněž jako Labbiel.Jméno Rafael znamená „Bůh léčí" nebo „Bůh vyléčil" a je zalo­ženo na hebrejském slově rapha, které znamená „lékař" nebo „léčitel."Rafael je mocný léčitel fyzických těl, jak lidských, tak zvířecích. Ti, kteří Rafaela zavolají, jsou rychle vyléčeni. Říká se, že odstra­nil bolest, kterou v dospělosti cítil Abraham po obřízce.Rafaela lze zavolat i ve prospěch někoho jiného. Půjde kamko­liv, kam je… Celý článek ›


Archanděl Gabriel

Publikováno 12.08.2016 v 14:22 v kategorii Andělé, přečteno: 66x

Archanděl Gabrielžidokřesťanský muslimskýJméno Gabriel znamená „Bůh je má síla". Gabriel /který je ženského pohlaví/ je slavný anděl, který řekl Alžbětě a Marii, že se jim narodí syn Jan Křtitel a Ježíš Nazaretský Archanděl Gabriel rovněž nadiktoval Mohammedovi duchovní text islámu Korán. V důsledku toho vešel Gabriel ve známost jako andělský posel. Jeho úloha pokračuje ve světě dál, protože pomáhá rodičům a lidským poslům.Ve své první roli… Celý článek ›


Archanděl Jofiel

Publikováno 12.08.2016 v 00:00 v kategorii Andělé, přečteno: 58x

Jméno Jofiel znamená "Boží krása". Tento archanděl je známý jako patron umělců. Jako archanděl umění a krásy nám pomáhá metafyzicky a fyzicky. Jofiel nám pomáhá v tom, abychom měli jen hezké myšlenky, viděli a uměli ocenit krásu kolem nás a proto vytvářeli, dávali najevo a vztahovali více krásy do našeho života. Nelze popřít, že krásné myšlenky vedou ke krásným výsledkům. Je výzvou k rozšíření našeho duchovního obzoru, tak abychom porozuměli… Celý článek ›